Vi ställer ut på Träffpunkt Idrott i Göteborg den 7-9 mars

2 mars 2022

Träffpunkt Idrott 2023 blir en efterlängtad mötesplats för att diskutera nya lärdomar och erfarenheter med avstamp i fakta och nya rön från den senaste forskningen.

Under tre dagar reder vi ut möjligheter, utmaningar och motstridiga erfarenheter – en del aktiviteter har minskat medan andra aktiviteter har ökat, frågor om trygghet och tillgänglighet har blivit än mer relevanta. Vi lyfter nya metoder och goda exempel kring jämlikhet och hållbarhet. 2023 sammanfaller Träffpunkt Idrott dessutom med 8 mars som är den internationella kvinnodagen, ett bra tillfälle för oss alla att ytterligare belysa vikten av lika förutsättningar oavsett kön.

Välkommen till Träffpunkt Idrott 7-9 mars 2023 på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi finns i monter B09:22

Wedas monter
EN SV IT DE