Kärnkraft

Weda samarbetar med Westinghouse.

B600 är en av marknadens kraftigaste och mest effektiva bottensug som effektivt rengör stora bassänger. Den rengör både horisontala och vertikala ytor med sina roterande borstar och kraftfulla pump. Den är smidig och kan köras i svåråtkomliga bassänger.

Förutom vår B600 så har vi ett stabilt samarbete med Westinghouse. Westinghhouse Electric är ett av världens ledande företag in kärnkraftssektorn. Weda har i samarbete med Westinghouse utvecklat en robot, U-DEC (Underwater Decontamination Unit), för rengöring av väggar och botten i reaktorbassänger före nedtömning.

U-DEC används för att rensa reaktortankarna från radioaktiva aerosoler före tömning. Genom att rengöra tanken före tömning behöver inte reaktorrummet ventileras under ibland upp till 24 timmar. Arbetet kan därmed påbörjas direkt efter tömningen.

Våra produkter
EN SV IT DE