YT-600

För rengöring av bassänger med mycket sediment.

YT-600 är en fjärrstyrd bottensug för rengöring av undervattensytor. Den kraftfulla pumpen och det breda munstycket gör det möjligt att rensa stora områden på kort tid. Sedimentet pumpas genom en slang till anvisad deponi eller filter. Traditionell städning genom tömning och därefter bortforsling av sedimentet kräver att reservoaren tas ur drift vilket också kan medföra sättningar i väggar och golv. Med YT-600 kan reservoaren hållas i drift även under rengöringstiden. YT-600 används idag i en mängd olika industrier, från gruvor och avsaltningsverk till kylvattentornstankar i process- och annan industri.

YT-600 hanteras enkelt av en operatör. Den är fjärrstyrd. Maskinen kan utrustas med undervattenskameror för att underlätta drift från en bil eller ett kontrollrum. Att använda YT-600 minskar städningskostnaderna och avbryter inte distributionen. YT-600 har bara elektriska motorer och använder inga farliga oljor eller kemikalier som kan medföra skador i reservoaren.

Om modellen YT-600

YT-600 levereras i standardutförande med en 1.5 kW pump och ett c:a 600 mm brett sugmunstycke med inbyggda fast monterade borstar.. Alternativa pumpar och munstycken kan levereras vid behov.

SD-systemet tar bort sediment från botten av bassängerna med hjälp av dränkbara pumpar monterade på ett sugmunstycke. Botten i sedimenteringsbassänger måste rengöras regelbundet för att upprätthålla en god vattenkvalitet. SD-systemet kan effektivt och kostnadseffektivt ta bort sediment utan att bassängen tas ur drift.

Detta garanterar effektiv rengöring utan att röra upp sediment. Systemet är en fast installation, anpassad för varje bassäng. Den är enkel att installera och kräver inga större åtgärder i bassängen.

Specifikationer (Standardutförande)

  • Dimensioner: (L x B x H) 950 x 630 x 900 mm
  • Pump kapacitet: 600 l/min
  • Hastighet: Ställbar, från 0,3 m/s
  • Strömförbrukning: c:a 2,0
  • Vikt c:a 100 kg i luft
  • Övrigt: Kan utrustas med kamera och belysning

För mer information:

Telefon: +46 (0)8-550 325 50

E-mail: info@weda.se

Weda YT-600 with a 1.3 kW pump

Gammalt fotografi på Wedas fabrik.

Weda YT-600 with a 2.7 kW pump

Gammalt fotografi på Wedas fabrik och personer som arbetar i lokalen.

EN SV IT DE