Rengöringslösningar
under vatten

Weda är specialiserade på rengöring under vatten med automatiska och halvautomatiska robotar. Vi har en lång erfarenhet inom utveckling av produkter för undervattensanvändning. Vårt mål är att hitta lösningar för alla tillämpningar av rengöring under vatten.

Läs mer om ossWedas generella broschyr

 

Om Weda

Ett svenskt miljöteknikföretag med fokus på undervattensrengöring

Weda AB är specialiserat på all sorts rengöring under vatten. All utveckling och produktion sker i Sverige. Huvudkontor och produktion är beläget i Södertälje.

Produktprogrammet består av hel- och halvautomatiska undervattensrobotar och applikationsområdena sträcker sig från publika/kommunala bassänger och äventyrsbad till industribassänger inom i stort sett all sorts industri.
Verksamheten på Weda har pågått sedan 1919, ursprungligen som ett av Sveriges största aluminiumgjuterier med produkter för flyg- och pumpindustrin till dagens verksamhet som helt fokuserats på rengöringar under vatten, bortpumpning av sediment.

Produkterna är baserade på dränkbara länspumpar av hög kvalitet och tillförlitlighet. Produktsortimentet består av mer eller mindre standardiserade produkter för publika bassänger till kundanpassade produkter för en stort antal varierande applikation inom industrin.

Marknadsföring, försäljning och service sker genom egna dotterbolag och ett 30-tal representanter världen över.

Weda är indelat i två sektorer:

Publika bad - Ofta kommunala anläggningar men även privat ägda Aquaparker och äventyrsbad. Produktsortimentet består av två huvudserier men med ett stort antal optioner avseende styrsystem, kringutrustning etc.

Industribassänger - I detta inkluderas bassänger, reservoarer och tankar inom en mängd olika industrier. Dricksvattensidan är en mycket viktig del men även maskiner för avsaltningsanläggningar, stålverk, gruvor, tankar av olika slag i kärnkraftverk tankar i kyltorn, fiskodlingar på land, fontäner m.fl. är viktiga applikationer för Weda’s produkter. Produkterna anpassas normalt med utgångspunkt från kundernas krav avseende styrning, pumpkapacitet och sugbredder.

Weda’s målsättning är att erbjuda kostnadseffektiva, tillförlitliga rengöringslösningar med stor tonvikt lagd på miljömässiga aspekter.

Med en bra regelbunden bottensugning kan bassänger minska ner på inblandning av klor och andra kemikalier. Dessutom kan rengöring utföras utan att bassänger och reservoar behöver tömmas. Härigenom sparas stora mängder vatten –
Vårt viktigaste livsmedel.

Företagets historia i korthet

Weda har en lång historia. När företaget startades var det ett lättmetallsgjuteri som snabbt blev ett av Sveriges största. Grundaren och VD, W. Dan Bergman, lånade ut sina initialer till företagets namn. Läs mer om den i vår rika historia nedan:

 

1919
Aluminiumgjuteri Startades av W. Dan Bergman i Södertälje, Sverige. Tillverkning av husgeråd.

1939
Företaget har växt till ett av Sveriges största aluminium och magnesiumgjuteri. Tillverkning av militära varor och delar till flygplan. En av de största kunderna är Bofors AB.

1943
Weda blev uppköpt tre år tidigare av Bofors AB och har nu en Svensk pumptillverkare som kund – Flygt.

1957
Flygt startar eget gjuteri. Weda introducerar sitt eget märke av dränkbara pumpar – Weda Pumpen.

1969
Weda har nu 700 anställda och är Södertäljes största arbetsgivare.

1975
Företaget introducerar sin första bottensug. En pump med en borste och en filterpåse på utloppet.

1981
Weda introducerar sin första automatiska bottensug – B600.

1986
Introducerar B400 serien av automatiska bottensugar.

1992
Tillverkningen av pumpar upphör.

1994
Weda blir tillfrågad att hjälpa Stockholm Vatten att utveckla en maskin för rengöring av sedimenteringsbassänger. Utvecklingen av SD Systemet med slamsamlare börjar.

1995
Weda Poolcleaner blir ISO 9001 certifierade.

1996
Den första installationen av ett Weda SD System med slam samlare installeras på Lovö vattenverk i Stockholm. VR-600 för on-line rengöring av vattenreservoarer introduceras.

1997
Weda förvärvas av Eletta gruppen.

2000
Tester startas med YT-800 maskinen för rengöring av långsamfilter. Igen, målet är att kunna rengöra utan att tömma bassängen.

2002
B680 automatisk bottensug introduceras med ett nytt filtersystem och ett ergonomiskt handtag vilket gör hanteringen av bottensugen mycket enklare.

2004
Weda blir ensam leverantör av bottensugar till de OS i Athen.

2005
Flera Weda VR-600 levereras till användare runt hela världen. SD installationer görs på flera marknader.

2007
Weda blir ett privatägt bolag. Första ordrarna från Veolia, Vodokanal och andra stora vattenföretag runt om i världen.

2010 - 2017
Nya bottensugar utvecklas och tillverkas kontinuerligt för en mängd nya applikationer. Bl.a. utvecklas en produkt för rengöring av botten och väggar i reaktortankar i kärnkraftverk den s.k. U-DEC. Detta görs i samarbete med Westinghouse Services i Västerås. Den första installationen görs på Forsmark.
Nya applikationer för landbaserade fiskodlingar, kylvattentorn, bassänger i zoologiska parker m.fl. etableras under dessa år.

2018
Produktportföljen från Weda erbjuder nu lösningar för borttagning av sediment i stort sett alla typer av tankar och reservoarer. Brist på vatten runt om i världen, ökade krav på vattenproducenter och industrier samt allmänhetens ökande medvetenhet om vikten av rent vatten har hjälpt den fortsatta utvecklingen av Weda’s produkter. Weda har idag byggt upp ett världsomspännande rykte som företaget att vända sig till för underhåll av alla sorters vattenreservoarer.

 

De 17 globala målen. Läs mer »