YT-800

För rengöring av sandfilter och stora bassänger.

YT-800 är en elektronisk fjärrstyrd undervattensfarkost för rengöring av stora undervattens ytor, som t.ex. botten av ett sandfilter. Den kraftfulla pumpen och det breda munstycket gör det möjligt att rensa stora områden på kort tid. Sedimentet pumpas genom en slang till ett utlopp, ex.vis en sandtvätt. Traditionell städning med lastmaskiner, transportband kräver kostsamma investeringar och manuell filterrengöring är mycket arbetsintensiv. Båda metoderna kräver att filtret är dräneras och tas ur drift. Med YT-800, kan städning utföras under full drift.

YT-800 körs lätt av en operatör. Den är fjärrstyrd. Maskinen kan utrustas med undervattenskameror för att underlätta långväga drift från en bil eller ett kontrollrum. Att använda YT-800 minskar städningskostnaderna och avbryter inte distributionen. YT-800 har bara elektriska motorer och använder inga farliga oljor eller kemikalier som kan skada filtret. Andra applikationer för YT-800 är städning av infiltrationsdammar och rengöring av stora utomhus bassänger hos en mängd olika industrier

Specifikationer

  • Dimensioner: (L x B x H) 1150 x 1200 x 900 mm
  • Pump kapacitet: 100 m3/h
  • Hastighet: Ställbar, från 0,5 till 10 m/min
  • Strömförbrukning: 5,5 kW
  • Övrigt: Det roterande skruvmunstycket är justerbart i höjdled
  • Övrigt: Kan utrustas med kamera och belysning

För mer information:

Telefon: +46 (0)8-550 325 50

E-mail: info@weda.se

YT-800

Uppvisningen av modellen YT-800

EN SV IT DE